Topica Native – Tiếng Anh giao tiếp – Chương trình học tiếng Anh Online>>> Top1English >>> [CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG] Đâu là sự khác biệt giữa “borrow” và “lend” cả nhà nhỉ? Để lại ngay đáp án dưới phần comment nhé! Đừng ngần…

 🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

[CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG]
Đâu là sự khác biệt giữa “borrow” và “lend” cả nhà nhỉ? Để lại ngay đáp án dưới phần comment nhé! 👉 Đừng ngần ngại đầu tư ngay cho tiếng Anh của bạn tại: bit.ly/3F4PDTr

 🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id))
return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

 🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Shopping cart