Xoài bébé – Đồ em bé made in Korea>>> 𝒖𝒊𝒕 : 5 𝒊́𝒄𝒉 𝒊́𝒄𝒉 ( 𝒊́𝒄𝒉 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐)S 3-6m (6-9kg) M 6-12m (8-11kg) L 12-24m (10-13kg) Turban 1xx freesize𝐇𝐚̀…

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

𝒖𝒊𝒕 : 5 𝒊́𝒄𝒉 𝒊́𝒄𝒉 ( 𝒊́𝒄𝒉 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐)

S 3-6m (6-9kg)
M 6-12m (8-11kg)
L 12-24m (10-13kg)
Turban 1xx freesize

‼️𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟑 𝐭𝐨̛́𝐢. 𝐁𝐚 𝐦𝐞̣ đ𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐬𝐥𝐨𝐭 𝐧𝐡𝐞́‼️

#Babykorea #Madeinkorea #koreastyle #bebeholic #xoaibebe

——————————————————–
𝙓𝙤𝙖̀𝙞 𝙗𝙚́𝙗𝙚́ 한국 아기 용품 ~ Đồ em bé made in Korea 🇰🇷
𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖: 𝙭𝙤𝙖𝙞𝙗𝙚𝙗𝙚.𝙠𝙤𝙧𝙚𝙖
𝑭𝒃: 𝑿𝒐𝒂̀𝒊 𝒃𝒆́𝒃𝒆́

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Shopping cart